• آب اکسیژنه|ترک|آکیم

  • 2(HO)

  • ۷۷۲۲-۸۴-۱

  • BBX060AN9V

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

35

جرم مولی (گرم در مول):

34.0147

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.110

دمای ذوب (°C):

−۰٫۴۳

ویسکوزیته (CP):

11.75

ثبت نظر