• سولفات پتاسیم

  • K2SO4

  • 7778-80-5

  • 1K573LC5TV

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

7.12225

HR:

2

چگالی نسبی:

2.66

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

174.259

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.66

دمای ذوب (°C):

۱٬۰۶۹

دمای جوش (°C):

‎1689 °C, 1962 K, 3072 °F

اسیدیته (pka):

7

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

111

ثبت نظر