هگزا متا فسفات سدیم یک ترکیب جامد سفید رنگ است که در آب حل می شود. این ماده می تواند رطوبت هوا را جذب کند. این ترکیب معدنی می تواند با یون های فلزی واکنش دهد و به این ترتیب برای استفاده در صنایع تصفیه آب و فاضلاب مناسب است. اگر این ماده را حرارت دهید، ترکیبات مونو سدیم ارتو فسفات و مونو سدیم پیرو فسفات تولید می شود. این ماده به عنوان یک عامل بازدارنده رسوب برای سیستم های اسمز معکوس، RO، می باشد.

کلرید کلسیم یک نمک معدنی با ساختار مولکولی بسیار ساده است که معمولاً به شکل جامد سفید رنگ وجود دارد و در آب حل می شود. این ماده در دو گرید صنعتی و خوراکی در بازار موجود است و بسته به نوع محصولاتی که با استفاده از این ترکیب تولید می شوند، یکی از گریدهای تجاری انتخاب می شود.

جوش شیرین (Sodium Hydrogen Carbonate )، بی کربنات سدیم یا کربنات هیدروژن سدیم، ترکیب شیمیایی جامد است که به رنگ سفید و کاملاً دانه بندی شده در بازار به فروش می رسد.