• پروپیونات کلسیم

  • C6H10CaO4

  • 4075-81-4

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

186.2192

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

49

ثبت نظر