• اسید فسفریک

  • H3PO4

  • ۷۶۶۴-۳۸-۲ , 16271-20-8 

  • E4GA8884NN

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

85

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

4.0054

HR:

3

چگالی نسبی:

1.864

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

98.00

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.885

دمای ذوب (°C):

42.35

دمای جوش (°C):

‎158

اسیدیته (pka):

2.148 7.198 12.375

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

5.48

ثبت نظر